Rozvod rodičů je jedním z nejtěžších životních zkušeností, kterým mohou děti projít. V této situaci se často cítí ztracené a nejisté, a proto je pro ně velmi důležité, aby měli podporu a pomoc ze strany svých rodičů a rodinných příslušníků. Studie Kellyho a Emeryho z roku 2003 se zaměřuje na dětské přizpůsobení se po rozvodu rodičů a zkoumá, jaké faktory mohou pomoci dětem překonat negativní dopady rozvodu.

Autoři v této studii používají perspektivy rizika a resilience k analýze dětského přizpůsobení se po rozvodu. Rizikové faktory, jako jsou konflikty mezi rodiči, špatná kvalita rodinných vztahů a ekonomické problémy, mohou zvýšit negativní dopad rozvodu na děti. Na druhé straně, faktory resilience, jako jsou pevné sociální vazby, osobní schopnosti a pozitivní zvládání stresu, mohou dětem pomoci překonat negativní dopad rozvodu.

Výzkumníci zjistili, že rozvod rodičů může být pro děti velmi stresující a může mít negativní dopad na jejich psychické a sociální fungování. Nicméně, autoři také zdůrazňují, že mnoho dětí se přizpůsobí nové situaci a vyrovnají se s ní v průběhu času. Autoři proto doporučují poskytování podpory a pomoci pro děti v této situaci, včetně podpory ze strany rodičů, rodinných příslušníků a odborníků.

Podle této studie je tedy velmi důležité, aby rodiče poskytovali svým dětem podporu a pomoc při překonávání rozvodu. To zahrnuje například poskytování emocionální podpory, vysvětlování situace a věnování času dětem. Je také důležité, aby se rodiče snažili minimalizovat konflikty mezi sebou a aby se snažili udržovat kvalitní vztahy s dětmi i po rozvodu.

Studie Kellyho a Emeryho z roku 2003 přináší důležitá zjištění pro rodiče, kteří procházejí rozvodem, i pro odborníky, kteří pracují s rodinami v této situaci. Poskytování podpory a pomoci dětem může pomoci minimalizovat negativní dopad rozvodu na jejich psychické a sociální fungování. Důležité je také mít na paměti, že každé dítě je unikátní a vyžaduje individuální přístup a podporu, aby se dokázalo lépe přizpůsobit nové situaci.

Závěrem lze říci, že tato studie nabízí užitečné poznatky pro rodiče a odborníky, kteří se snaží pomoci dětem překonat negativní dopad rozvodu. Poskytování podpory a pomoc dětem může pomoci snížit jejich stres a úzkost a umožnit jim lépe se přizpůsobit nové situaci. Autoři také zdůrazňují důležitost podpory a spolupráce mezi rodiči, aby minimalizovali negativní dopad rozvodu na děti.

Zdroj:
Kelly, J. B., & Emery, R. E. (2003). Children’s adjustment following divorce: Risk and resilience perspectives. Family Relations, 52(4), 352-362.